2014-03-07 15:04 #0 av: jokkoono

Nu vill politikerna sänka assistansersättningen för att komma åt de större aktörernas vinster. Rimlig sänkning tycker vissa. Galet förslag tycker andra.


EN ny utredning gällande assistansersättningen har nyligen presenterats. På förslag i utredningen vill man nu göra om prissättningen och sänka assistansersättningen med ca 20 kr per timme. Syftet med sänkningen är att minska vinsten för de privata aktörerna på marknaden som sysslar med personlig assistans. Kritiken har redan kommit igång och det innan något politiskt beslut har fattats. Många kritiker menar att denna typ av sänkning skulle slå fel och i slutändan drabba den assistansberättigade. Man menar också att utredningen brister då de större handikapporganisationerna inte har konsulterats i frågan.

En sänkning av assistansersättningen på 20 kr i timmen motsvarar en lönesänkning på närmare 2 300 kronor i månaden för en heltidsanställd personlig assistent eller cirka 100 000 kronor per år i minskade ekonomiska medel för assistanstagaren.

Hur skulle denna sänkning förändra din vardag? Många menar att det skulle bli svårare att anställa nya assistenter då en eventuell lönesänkning också skulle sänka yrkets status. Andra menar att minskade ekonomiska medel leder till en försämrad levnadsstandard och ett större utanförskap. Jag personligen tror inte att dessa 20 kronor per timme i första hand kommer dras ifrån assistansbolagens vinstmarginaler. Vad tror du?


Källor:

SvD. (2014). Ett hot mot våra självständiga liv. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ett-hot-mot-vara-sjalvstandiga-liv_3298204.svd

NA. (2014). Sänkt ersättning skall minska vinst. http://na.se/nyheter/orebro/1.2389608-sankt-ersattning-ska-minska-vinst