2014-03-17 13:29 #0 av: jokkoono

Regeringen vill nu pröva ett tillägg i diskrimineringslagen som ska göra det lättare för funktionshindrade att till exempel komma in och ta sig fram i butiker och på restauranger. Ökad frihet menar politikerna men handikappförbunden är inte imponerade.

NU har regeringen klubbat igenom ett förslag på att göra ett tillägg i diskrimineringslagen. Tillägget handlar om ett förbud som skulle göra det straffbart för alla samhällsområden att inte handikappanpassa sina lokaler vad det gäller trösklar och annan tillräcklig framkomlighet. Ett förbud skulle till skillnad från i dag tvinga butiker, skolor och andra allmänna lokaler att ordna med god tillgänglighet för till exempel rullstolsburna.

Politikerna menar att detta är en förhållandevis billig lösning sätt till liknande bestämmelser i andra länder. Att det handlar om enklare lösningar så som att flytta hyllor eller varor så att synskadade eller personer i rullstol lättare ska kunna ta sig fram.

Men på de stora handikappförbunden klappar man inte i händerna. Visserligen är lagförslaget välkommet men utformningen ser ut att bli verkningslös på många håll i Sverige. Förbudet skulle till exempel bara gälla för arbetsplatser med tio anställda eller fler. Man väger också in vad som är praktiskt möjligt i lagförslaget vilket antagligen kommer att leda till undantag för eventuella ombyggnationer.

Rasmus Isaksson, förbundsordförande för DHR uppger till TT att man är bekymrad över att lagförslaget siktar för lågt. Dels på grund av att lagen bara skulle gälla större företag och arbetsplatser men också för att det kan finnas andra lagar som inte kommer att harmonisera med det nya förslaget.

Jag själv som rörelsehindrad tycker att det är beklagligt att lagförslaget är så tamt. Just med tanke på att handikapprörelsen kämpat i så många år med att få fram en bra tillgänglighetslag.

Ett litet steg för vissa kan vara ett omöjligt steg för andra.

  

Källor:

Nerikes Allehanda. (2014). Artikel. Ny lag ska öka tillgängligheten. http://na.se/nyheter/sverige/1.2402989-ny-lag-ska-oka-tillgangligheten

ETC, Örebro. (2014). Artikel. http://orebro.etc.se/inrikes/en-ny-lag-oppnar-inga-restaurangdorrar

Regeringskansliet. (2004). Förklaring av lagrådsremiss. http://www.regeringen.se/sb/d/1522/a/13506