Artiklar om intressepolitiska frågor

Partiernas syn på funktionsnedsättning

2014-05-18 12:42 #0 av: jokkoono

Här är en förteckning över vad samtliga partier tycker när det gäller funktionshinderpolitiken. Däremot hittade jag ingen ståndpunkt hos Sverigedemokraterna rörande ämnet.

Kristdemokraterna

Personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet till jobb. Det ger livskvalitet, självbestämmande och delaktighet i samhället. Lönebidragen måste förbättras ytterligare, trygghetsanställningarna öka och den offentliga sektorn visa vägen för övriga arbetsgivare genom att nyanställa 10 000 personer med funktionsnedsättning.

https://www.kristdemokraterna.se/VarPolitik/Korta-Svar-AO/Funktionsnedsattning/

 

Socialdemokraterna

Funktionshinderfrågorna är främst rättighets- och demokratifrågor, inte vård- och omsorgsfrågor. Förbättrad tillgänglighet på alla samhällsområden leder till bättre förutsättningar för personer med funktionsnedsättningar att studera, arbeta och delta i samhällslivet.

http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Funktionsnedsattning/ 

 

Moderaterna

Eget arbete ger gemenskap och skapar en känsla av att vara behövd, samtidigt som det ger egenmakt ge­nom en egen inkomst och lägger grunden för hela samhällsekonomin. När det gäller dem som på grund av funktionsnedsättning inte har möjlighet att delta i arbetslivet över huvud taget vill vi öka möjligheterna till en meningsfull daglig sysselsättning utformad utifrån egna önskemål och förutsättningar som ger möjlighet till gemenskap och berikar vardagen.

http://www.moderat.se/funktionsnedsattning

 

Folkpartiet

Att ha ett arbete eller en sysselsättning är en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna leva ett gott liv. Personer med funktionsnedsättning ska få allt stöd de behöver för att kunna arbeta på den vanliga arbetsmarknaden. I dagsläget fungerar lönebidrag som ett bidrag till arbetsgivare för personer med funktionsnedsättning som vill komma in på arbetsmarknaden. För människor som inte har förmåga att arbeta måste det finnas meningsfull daglig sysselsättning.

http://www.folkpartiet.se/politik/politik-a-o/funktionsnedsattning/


Centerpartiet

Vi är övertygade om att ett steg mot full delaktighet är möjligheten att kunna försörja sig genom eget arbete. Det ska vara enkelt att anställa en person med funktionsnedsättning. Därför är det viktigt att skapa meningsfulla arbeten för dem som vill jobba trots att de har begränsad arbetsförmåga. Centerpartiet vill bland annat ta bort arbetsgivarnas medfinansieringsansvar, införa fler lönebidragsplatser och skapa fler jobb via Samhall. Dessutom vill vi öka det sociala företagandet och göra det lättare för människor med funktionsnedsättning att starta företag.

http://www.centerpartiet.se/var-politik/alla-fragor/jamstalldhet-och-diskriminering/funktionsnedsattningar/

 

Vänsterpartiet

Människors lika värde är en grundläggande utgångspunkt och alla människor har kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för samhället. Tillgänglighet och delaktighet är en fråga om att ge alla medborgare samma demokratiska rättigheter och möjligheter i samhället. Att göra arbetsplatser, bostäder, transporter och offentliga lokaler tillgängliga skulle öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta i utbildningar, i arbetslivet, och i samhällslivet som helhet. Det är en samhällsekonomiskt lönsam investering på både kort och lång sikt.

http://www.vansterpartiet.se/politik/funktionsnedsattning/

 

Miljöpartiet

Arbetslösheten bland människor med funktionsnedsättning är betydligt högre än för befolkningen i övrigt. Miljöpartiet vill att alla arbetsplatser ska vara tillgängliga. Det underlättar för arbetsgivare att anställa någon med funktionsnedsättning. Stat, kommuner och landsting har ett särskilt ansvar för att erbjuda människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning. Delat ledarskap och kortare arbetstid kan vara sätt för att underlätta för funktionsnedsatta på arbetsmarknaden.

http://www.mp.se/politik/tillganglighet

 

Feministiskt initiativ

På dagens arbetsmarknad diskrimineras många människor, bland dem personer med funktionsnedsättningar. Det kan handla om fysiskt otillgängliga arbetsplatser, avsaknad av hjälpmedel, brist på kunskap hos arbetsgivare och medarbetare. Det största problemet är dock svårigheterna kring inträdet på arbetsmarknaden på lika villkor som andra. Personer med funktionsnedsättningar diskrimineras vid rekryteringsförfarandet, eller får sämre villkor som annan personal vid anställning.

http://feministisktinitiativ.se/politik/funktionalitetspolitik/

Sajtadmin på Funktionshindrade iFokus.

http://funktionshindrade.ifokus.se/

Anmäl
2014-05-18 12:59 #1 av: [MrDiabolic]

Givetvis säger ingen att funknshindrade ska ha sämre rättigheter och möjligheter. Att säga det, vore att skjuta sig i foten. Det skulle vara intressant att se hur politikerna verkligen lever upp till sina vackra ord om delaktighet och tillgänglighet.

Anmäl
2014-05-18 13:02 #2 av: JohannaEkroth

Jag gav faktiskt denna frågan till en en SD:are som är relativt högt uppsatt/insatt i deras politik, i fredags och fick svaret:

"Vad gäller funktionsnedsatta så ska de ha samma generösa stöd som äldre."

Jobbar på Anhöriga, BokstavsfolkHuvudvärk och Mag- & Tarmsjukdomar iFokus. 
Suicide doesn't take away the pain, it gives it to someone else -

Anmäl
2014-05-18 13:53 #3 av: tlover

#2 "samma generösa stöd som äldre" är han medveten om att det skulle vara att gå bakåt med tanke på att funktionshindrade som fyller 65 får sämre rättigheter.

Enligt det uttalandet utgår jag från att man tex inte vill ha funktionshindrade på arbetsmarknaden bland annat.

Vad vill du läsa om nästa månad? Rösta!


Anmäl
2014-05-18 13:56 #4 av: JohannaEkroth

Här står det om deras tycken inom äldrevården/ålderdomen:

https://sverigedemokraterna.se/var-politik/sverigedemokraterna-och-aldreomsorg/

Jobbar på Anhöriga, BokstavsfolkHuvudvärk och Mag- & Tarmsjukdomar iFokus. 
Suicide doesn't take away the pain, it gives it to someone else -

Anmäl
2014-05-18 14:02 #5 av: tlover

#4 fortfarande inget som tex

"Rätt till anpassat arbete/verksamhet" och liknande

edit: inte för att det spelar någon roll för mig, jag skulle ändå aldrig rösta på dom hur bra politik dom än skulle ha för funktionshindrade

Vad vill du läsa om nästa månad? Rösta!


Anmäl
2014-05-18 14:10 #6 av: jokkoono

När SD likställer funktionshindrade med pensionärer så tolkar jag det också som att dom inte tycker vi har på arbetsmarknaden att göra.

Sajtadmin på Funktionshindrade iFokus.

http://funktionshindrade.ifokus.se/

Anmäl
2014-05-22 16:50 #7 av: Maria

#samma generösa stöd som äldre"

Hahaha, det var ju rent skrattretande.Gapskrattar

/Maria

 

Anmäl
2014-05-22 17:00 #8 av: JohannaEkroth

#7 Fast han menade i arbetslivet och deras boende, att de ska ha ett generöst stöd där och så får man givetvis läsa hur de vill ha äldrevården. De är ju inte nöjda med som det är idag.


Jobbar på Anhöriga, BokstavsfolkHuvudvärk och Mag- & Tarmsjukdomar iFokus. 
Suicide doesn't take away the pain, it gives it to someone else -

Anmäl
2014-05-22 17:37 #9 av: Maria

Arbetslivet...äldre???? De flesta äldre är antagligen pensionerade.

Boende....äldre???? Äldreboenden läggs ner på löpande band och att få plats är oerhört svårt.

Nu skriver du att de inte är nöjda, innan så var det "samma generösa stöd"Snopen

Det känns lite motsägelsefullt det där....

/Maria

 

Anmäl
2014-05-22 17:56 #10 av: JohannaEkroth

#9 Samma generösa stöd som de vill att de äldre ska ha.

Jobbar på Anhöriga, BokstavsfolkHuvudvärk och Mag- & Tarmsjukdomar iFokus. 
Suicide doesn't take away the pain, it gives it to someone else -

Anmäl
2016-02-24 22:53 #11 av: thenameless

Intressant lässning

Anmäl
2016-02-27 17:24 #12 av: [helga21]

Eller så kan man läsa detta ur SD partiprorgam.

"De funktionshindrade är ingen homogen grupp. Varje individ har olika förutsättningar och behov beroende på handikapp. Det finns en rad lagar som reglerar de funktionshindrades situation och som kommunen har att åtfölja. Inte minst har vi åtagit oss att år 2010 leva upp till FN:s standardregler för att tillförsäkra funktionshindrade möjligheten att kunna delta fullt ut i samhället. För att förverkliga detta skall kommunen ha ett handikappolitiskt handlingsprogram som skall upprätthållas och beaktas i samhällsplanering och lokala ordningsföreskrifter. Alla kommunala verksamheter berörs av denna målsättning. Delaktighet och tillgänglighet skall vara grundläggande för kommunens handikappolitiska arbete. Kommunens information, hemsidor, verksamhet samt fysiska och pedagogiska miljö skall vara tillgänglig för människor med olika funktionshinder. Genom föreläsningar, temadagar och internutbildningar skall kommunen sprida kunskap om olika handikapp och de funktionshindrades situation."

Anmäl
2016-02-27 17:32 #13 av: VildaVittra

#12 Intressant att de väljer ett sådant stigmatiserat ord som handikapp, trodde de inte gillade tiggare? 

Hur förberedd är du egentligen för krig, arbetslöshet, bränder eller sjukdom? Läs mer på Prepping iFokus

Anmäl
2016-02-27 18:29 #14 av: [helga21]

# 13 Och vad har det med tiggare att göra. De flesta vi har här är relativt unga och friska.

Anmäl
2016-02-27 21:02 #15 av: thenameless

#12 Fint att SD identifierar os som individer ändå. Även om det där mest var mummel utöver det. För 20 år sedan hade det varit underförstått aatt det var dags att vrida på gasen.

Anmäl
2017-01-16 05:56 #16 av: Cizzi2

Herregud vad ni hackar på SD. De är vää det enda partiet som tänker på skattesänkningar för äldre och funktionshindrade med sjukersättning. Det borde vara skattefritt. För er muppar som röstar S , V ,MP och FI kan jag bara säga att vi är den första generationen som kommer att få det sämre än våra föräldrar. Vet ni att Södertäljemaffian dränerade assistentersättningen med över 600 miljoner bara i Södertälje under S ledning. Riktigt lågt för riktiga funktionsnedsatta.  Det höll totalt på att knäcka kommunen samtidigt som de solade i andra länder. Varför tror ni de drar ner på assistansen för funktionshindrade just nu. Jo ALLA pengar går till annat och ni som läser vet till vad. Eller hur innerst inne?

Anmäl
2017-01-16 09:43 #17 av: VildaVittra

#16 " De är vää det enda partiet som tänker på skattesänkningar för äldre och funktionshindrade med sjukersättning."

Varför denna allergi mot att bidra till samhället? Vill du inte att pensionärerna ska få sylt till pannkakorna? 

"För er muppar som röstar S , V ,MP och FI kan jag bara säga att vi är den första generationen som kommer att få det sämre än våra föräldrar. "

Aha, du kollar alltså inte upp fakta. Vi har aldrig haft det så bra som vi har det nu. Du vet alltså inte att vi ligger på plats ett på "The goodest country"-indexet? Och när våra föräldrar var i vår ålder fanns det ingen assistansersättning alls. Men det kanske var bättre enligt dig när funktionshindrade inte kunde ta sig ut i samhället? 

Vet ni att Södertäljemaffian dränerade assistentersättningen med över 600 miljoner bara i Södertälje under S ledning."

Återigen problem med fakta? 600 miljoner är den siffra som betalas ut i hela Sverige dagligen, du menar att Södertälje då fick 1/365:del av den årliga kostnaden förskingrad? 31 miljoner är den korrekta summan. 

"Varför tror ni de drar ner på assistansen för funktionshindrade just nu. Jo ALLA pengar går till annat och ni som läser vet till vad. Eller hur innerst inne?"

Är det pga kostnaderna för alla rättegångar SD:s politiker kostar samhället? Lill-Kent är ju ganska dyr i drift. 

Hur förberedd är du egentligen för krig, arbetslöshet, bränder eller sjukdom? Läs mer på Prepping iFokus

Anmäl
2017-01-17 09:00 #18 av: Cizzi2

Vi har aldrig haft det så bra som nu? Svenskarna är bland de mest skuldsatta privatpersonerna i världen och regeringen lånar 75 miljoner om dagen i högkonjunktur. Vänta bara till lågkonjunkturen slår till om c:a 2 år. Tycker du att tryggheten och polisväsendet fyller sin funktion? Prata för dig själv du att vi aldrig haft det så bra som nu.  Jag och många med mig har det inte bättre så sluta påstå att alla har det så bra. Vad är det som är så jävla bra mot för bara 10 år sedan? I de 600 miljonerna räknade jag med rättegångskostnaderna som Södertäljemaffian var med i. 

Anmäl
2017-01-17 13:21 #19 av: VildaVittra

#18 Vet du varför folk är skuldsatta? Jo, det är för att vi har det så bra att det är en låg risk för bankerna att låna ut pengarna. Om du tittar på faktiska siffror istället för att lyssna på främlingsfientlig propaganda, så skulle du upptäcka det själv. 

"Jag och många med mig har det inte bättre så sluta påstå att alla har det så bra."

Du har det bättre, du har exempelvis rätten till assistans om du blir funktionshindrad. Du vet bara inte om sådana saker då du aldrig behövt utnyttja det. 

" I de 600 miljonerna räknade jag med rättegångskostnaderna som Södertäljemaffian var med i. "

Aha, den kostnaden dras alltså från assistansersättningen? För det skrev du ju, se här: "Vet ni att Södertäljemaffian dränerade assistentersättningen med över 600 miljoner " Eller så erkänner du att du tror på allt du läser på sajter som avpixlat och nu griper efter halmstrån. För alla kostnader när det gäller rättegångarna och utredningarna mot dom, härrör inte från assistanssvindleriet, utan saker som narkotika, människorov osv.

"regeringen lånar 75 miljoner om dagen i högkonjunktur. Vänta bara till lågkonjunkturen slår till om c:a 2 år. "

Jaha? Du tror att detta skulle vara något nytt eller att lågkonjunkturer aldrig inträffat tidigare? 

" Vad är det som är så jävla bra mot för bara 10 år sedan?"

Var dina föräldrar bara 10 år när de fick dig för 10 år sedan?Förskräckt

Hur förberedd är du egentligen för krig, arbetslöshet, bränder eller sjukdom? Läs mer på Prepping iFokus

Anmäl
2017-01-18 00:21 #20 av: Cizzi2

Din mupp. Jag har en funktionsnedsättning själv så jag vet nog bra mycket mer än vad du pratar om. Och ja det är nytt att låna till icke svenska medborgare 75 miljoner om dagen i högkonjunktur är du helt bakom flötet? Men du vill att hela Sverige ska vara som Malmö din identitetslösa slyngel. Det vill inte jag.

Anmäl
2017-01-18 00:49 #21 av: VildaVittra

#20 Slyngel? Mupp? Identitetslös? Var det det bästa du hade att komma med? Gapskrattar Nåväl, när folk börjar göra personangrepp är för att de inser hur djupt vatten de är ute på och försöker dölja att de inte kan simma. 

Och om du nu är funktionshindrad, så kanske du borde veta att vi har något unikt i det här landet. Men faktiskt tror jag inte på dig, det är bara något du slängde ur dig eftersom du inte förstod att det var ett exempel av många bra saker som förbättrats sedan dina föräldrar fick dig som tioåringar. 

"Men du vill att hela Sverige ska vara som Malmö din identitetslösa slyngel. Det vill inte jag."

Jag vill inte heller att alla i Sverige ska prata skånska, man hör ju knappt vad de säger. Så där håller jag med dig. 

"Och ja det är nytt att låna till icke svenska medborgare 75 miljoner om dagen i högkonjunktur är du helt bakom flötet?"

Hur ska du ha det? Nu skriver du att det är icke svenska medborgare som lånar pengarna, i ditt tidigare inlägg skrev du att det var regeringen. För att sitta i riksdag eller regering så måste man vara svensk medborgare, så oroa dig inte, de är svenskar. 

Hur förberedd är du egentligen för krig, arbetslöshet, bränder eller sjukdom? Läs mer på Prepping iFokus

Anmäl
2017-01-19 09:31 #22 av: Maria

Jag har anmält personangrepp här i tråden och även skickat PM till administrationen vilket ännu inte har haft någon verkan.

/Maria

 

Anmäl
2017-01-20 23:20 #23 av: landsbygdsbo

#18

MFI genomsnittliga utlåningsränta till hushåll fördelat på ändamål

Natförm1

http://www.qifo.se/wp-content/uploads/2016/07/Natf%C3%B6rm6.jpg

så var hittar du svenskarna skulle vara de mest skuldsatta privatpersonerna i världenCool

Anmäl
2017-01-20 23:23 #24 av: landsbygdsbo

Sedan är det klart att det är många som har icke realiserbara förmögenheter, bundna i hus eller lägenheter. Skulle räntorna gå upp till normala nivåer runt 10 % skulle man tvingas sälja och det med förluster.

Anmäl
2017-01-20 23:25 #25 av: landsbygdsbo

Vad det gäller funktionshindrade så kommer den gruppen väl att följa med andra behövande grupper i samhället. Har myndigheterna möjlighet att kosta på mer så görs det, om inte så görs det inte. Blir det så illa att den mjuka sektorn måste minska så får väl alla grupper bära den bördan.

Anmäl
2017-09-12 09:52 #26 av: Lars-Göran Wadén

Politikerveckan är öppen för alla - men inte för mig.

https://nyheter24.se/debatt/802542-almedalen-ar-oppen-for-alla-inte-for-mig

Anmäl
2017-09-12 23:41 #27 av: Vixxen

Tillgängligheten i Sverige är i praktiken ett skämt...

                                                                                               

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.