2016-05-21 16:43 #0 av: Skorpion76

Känner du som funktionsnedsatt kvinna att du blir sämre bemött på grund av att du är funktionsnedsatt och kvinna?