2016-06-04 16:55 #0 av: jokkoono

http://neuroforbundet.se/opinion/bloggen/nar-uttryck-som-patienten-i-centrumoch-sammanhallen-vard-bara-blir-tomma-ord/

Ska vi funktionshindrade som har drabbats av fler diagnoser utöver grundsjukdomen behöva acceptera att valsas runt inom vårdapparaten? Med tanke på att det är 2016. Jag hoppas att det blir bättre. Jag skulle vilja ha någon som hjälpte till att samverka alla vårdkontakter så man slapp ringa runt själv, varje vecka. Vad har ni för erfarenheter och synpunkter? Diskutera gärna, och läs och begrunda.