2016-06-05 17:16 #0 av: jokkoono

Ny utredare som ska utreda LSS-reformen, bl.a. ska utredaren titta på hur man ska kunna sänka kostnadsutvecklingen utan att inskränka för mycket i lagen. Jag personligen som omfattas av LSS-lagen och berörs av  lagen på det sättet att jag kan leva på samma villkor som alla andra som inte har funktionshinder. Det som skrämmer mig mycket är om det ska inskränkas för mycket i lagen så att den går ifrån intentionerna om vad lagen säger. Nämligen att vi ska kunna delta i samhället precis som alla andra, att kunna leva det liv vi vill göra om det nu innebär studera, jobba eller vad man kan tänka sig. Jag hoppas även lagen kommer fram till att den ska utvecklas och inte nedrustas. Tyck till och diskutera gärna.

http://dhr.se/blog/first/utredare-for-oversyn-av-lss-presenterad