2016-06-16 19:29 #0 av: jokkoono

Handikappsrörelsen är djupt oroad tack vare ett nytt förslag från regeringen som rör sjuklöner om man arbetar. Handikappsrörelsen vet att någon som har ett funktionshinder och är arbetsför kommer förslaget slå hårt emot, angående sjuklönen. Om jag förstått det rätt så vill handikappsrörelsen hellre ha kvar nuvarande system. Tyck till gärna och diskutera vad ni tror.

http://neuroforbundet.se/nyheter/massiv-kritik-mot-forslag-att-arbetsgivare-ska-betala-sjuklon/

http://neuroforbundet.se/nyheter/sa-besvarar-socialforsakringsministern-kritiken-mot-halsovaxlingen/