2016-08-30 10:49 #0 av: jokkoono

Idag berömmer handikappsrörelsen regeringen eftersom regeringen har bestämt sig för att slopa förslaget om hälsoväxlingsarbeten som handikapsrörelsen befarar att om förslaget gått igenom så hade det stängt ute fler funktionshindrade från arbetsmarknaden. Istället har neuroförbundet pratat om flexjobb och förslaget ligger nu på regeringens bord. En spännande fortsättning följer; diskutera gärna och säg vad ni skulle vilja se för förslag.

http://neuroforbundet.se/nyheter/klokt-beslut-att-regeringen-skrotar-sitt-halsovaxlingsforslag/