2016-12-30 18:22 #0 av: Vixxen

Vad tror ni om det nya bilstödet? Förbättring/försämring för den enskilde?

 Regeringen har i alla fall tänkt sig att spara 19-29 miljoner... 

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/bilstod/andrade-regler-for-bilstod-2017

Regeringens proposition:  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/ett-reformerat-bilstod_H4034/html