2017-07-27 07:57 #0 av: Eda

Hur anhörigstöd kan gå till när avstånden är långa!
Har ni några synpunkter om detta?

http://www.mynewsdesk.com/se/anhorigasriksforbund/blog_posts/virtuellt-anhoerigstoed-i-oevertorneaa-kommun-59567?t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjcw%3D%3D&iid=afe7edf892be454dbb6acafca3a4d928&uid=753550429624135681&nid=244+272699400