2017-08-16 17:14 #0 av: jokkoono

Här följer diskussionspod där man diskuterar den nya teknikens fördelar i vården, inklusive nackdelar. Lyssna gärna och bedöm själva, sätt gärna igång att diskutera sedan. God lyssning.

Länk till pod: http://neuroforbundet.se/PageFiles/70152/Detta%20beh%C3%B6ver%20g%C3%B6ras%20f%C3%B6r%20att%20E-h%C3%A4lsov%C3%A5rden%20ska%20bli%20patientcenrterad.mp3

Länk till källa: http://neuroforbundet.se/nyheter/detta-behover-goras-for-att-e-halsovarden-ska-bli-patientcentrerad/