2017-12-28 12:11 #0 av: Eda

BOSTADSANPASSNING behöver många med ryggmärgsskador och andra funktionsnedsättningar. Detta både om man bor i hyreslägenhet eller egen bostad. Det kan gälla trösklar som bör tas bort, nivåskillnader som bör åtgärdas, höj- och sänkbar diskbänk som behöver installeras eller handtag som behöver monteras i badrum och i vissa fall kan det vara nödvändigt att installera en hiss. Ansökan görs hos kommunen. I följande artikel av juristen Monica Seifert Palmlund står vad som gäller. 

Se: https://xn--ryggmrgsskada-ffb.se/bostadsanpassning/