2018-01-17 16:14 #0 av: jokkoono

I en kommande rapport till regeringen uppskattas den kriminella verksamheten inom assistansen uppgå till mellan 1-2 miljarder per år.

Det är  bra att företag och individer som agerar kriminellt blir polisanmälda.Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att den absolut största majoriteten av assistansanvändarna följer gällande regelverk, men många får ändå sin assistans indragen.

Av den anledningen är det felaktigt av Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler att koppla en normal kostnadsökning i assistansen till kriminell verksamhet.

Vad tycker ni? Diskutera gärna.

https://dhr.se/blog/felaktigt-av-forsakringskassan-att-koppla-okningen-av-assistansen-till-kriminell-verksamhet/